top of page
Elektriska konstruktionsplaner
Vision

Erikssunds Els vision är ett hållbart samt långsiktigt värdeskapande för våra medarbetare och våra kunder. Vår målsättning är att bedriva en lönsam och sund verksamhet som respekterar medmänniskor såväl som vår omvärld. Detta uppnås genom att vi är varsamma om våra medarbetare och den miljö vi arbetar i. Genom att kontinuerligt undersöka, analysera, åtgärda samt utvärdera våra tjänster blir vi vaksamma på våra brister och kan därmed åtgärda dem för att bidra till en positiv samhällsutveckling.

Tillväxt

Erikssunds El har som mål att öka sin nettoomsättning organiskt med minst fem procent per år. Vidare ska vi ha ett komplett erbjudande och ledande kompetens inom de största installationsområderna. För oss är det viktigt att vara lokalt förankrade på utvalda orter i Sverige och då agera marknadsledande i dessa orter. Vi eftersträvar en bred kundbas som efterfrågar både mindre installationsuppdrag och större komplexa multitekniska uppdrag.

Miljö

Erikssunds El har som mål att vara klimatneutrala år 2040. Vi vill vara en aktör i klimatomställningen och aktivt driva på för ett hållbart samhälle. I vår miljövision har vi satt upp tydliga mål. Vi vill överge fossila energikällor vid uppvärmning av våra lokaler, ställa om vår bilflotta till förnybara drivmedel och minimera användandet av produkter som tillverkats av fossilt material. Vi arbetar även för att tillgodose de behov som kan uppstå av den pågående energiomställningen.

bottom of page