top of page

Var en del av vår framgång

Arbeta hos oss

Erikssunds El grundades år 1958 och är ett framgångsrikt elföretag i norra Storstockholm. Vi är över 30 anställda, omsätter cirka 50 miljoner kronor per år och växer kontinuerligt. Våra kunder är bland annat större fastighetsägare, företag, industrier och offentlig sektor. Erikssunds El är medlemmar i Installatörsföretagen och har kollektivavtal. 

Företagsledningen har lång erfarenhet av att driva framgångsrika verksamheter i såväl stora som små företag och vi vet att medarbetarna är vår viktigaste tillgång. Erikssunds El har låg personalomsättning, något vi uppnått genom ett ambitiöst och genomtänkt arbete för medarbetarnas trivsel. Hos oss arbetar allt ifrån projektledare till serviceelektriker. 

 

bottom of page