top of page
Smutsigt verkstad

Industri el

Inom industri har vi stor erfarenhet av dels de höga krav som finns beträffande elinstallationer, dels kunskap om underhåll och reparation. Vi är också medvetna om hur förödande stillestånd kan vara för en kund rent intäktsmässigt.

Industrimiljöer medför olika typer av påfrestningar och kräver därmed slitstarka samt pålitliga elinstallationer. Samtidigt är inte arbetet helt riskfritt, särskilt om det sker under tidspress och stora värden står på spel. Vi ställer höga krav beträffande säkerhet och arbetsmiljö. Samtidigt arbetar vi kontinuerligt med säkerhetsrutiner samt utför arbete i samråd med beställare för att undvika missförstånd och olyckor.

 

Med regelbunden service och underhåll undviker ni tidsödslande samt kostsamma driftstopp i er verksamhet eller anläggning. Dessutom säkerställer vi att ni lever upp till rådande lagar, förordningar och föreskrifter. Vi hjälper er med löpande underhåll, akuta åtgärder och om- samt tillbyggnationer.

För oss på Erikssunds El är kundnöjdhet en självklarhet. Med en dedikerad serviceorganisation bestående av kvalificerade och engagerade elektriker levererar vi funktionella samt pålitliga elinstallationer. Vi arbetar säkert, skötsamt och sanningsenligt. Våra elektriker är pålitliga samarbetspartners som alla bär på bred kompetens, djupgående expertis, rätt resurser och erfarenheter av tekniska installationer. Kundkontakt, flexibilitet och lyhördhet är en utgångspunkt för allt arbete vi utför. Vi på Erikssunds El värdesätter högkvalitativa resultat, det är lika viktigt för oss som det är för er.

Genom att kombinera teknisk kompetens och elservice kan vi ta ett helhetsgrepp på industrins behov av service och underhåll. 

 

Kontakta oss för vidare samarbete samt förmånliga service- och underhållsavtal.

bottom of page