top of page

Energioptimering

Vi på Erikssunds El arbetar med ett starkt kundfokus samt i nära samverkan med våra uppdragsgivare genom att ständigt utveckla, förbättra och anpassa våra tjänster.

 

Många fastighetsägare vill idag minska sin miljö- och klimatbelastning, energibehov samt göra en omställning till förnybar energi. Dessutom går en stor mängd energi till spillo på grund av onödig eller ineffektiv drift. Ofta kan detta åtgärdas med enkla medel och små investeringar, samtidigt som det genererar stora vinster.

 

Energioptimering är en viktig del av vårt servicearbete, eftersom det påverkar både er miljöpåverkan, er energianvändning och era energikostnader. Vi har flertalet certifierade elingenjörer och elektriker som engageras av att skapa smarta och miljövänliga installationslösningar. Detta medför att vi kan erbjuda en stor mängd olika lösningar utifrån ett funktionellt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.

Vi har lång erfarenhet och bred kompetens i energieffektivisering. Vi utför energioptimering av varierande komplexitet hos allt ifrån enskilda fastigheter till stora verksamheter.

Med flertalet investeringsprojekt och i nära samarbete med våra kunder bidrar vi till den pågående elektrifieringen av samhället.

 

Kontakta oss för vidare samarbete samt förmånliga service- och energioptimeringssavtal.

bottom of page