top of page
Corn Field Barn

Lantbruk

Användningen av elektricitet vid lantbruk har höga värden. Elinstallationer avsedda för lantbruk utsätts i många fall för omfattande påfrestningar. Detta eftersom lantbruksmiljöer ofta kan vara fuktiga, frätande och dammiga, något som kan utgöra en brandfara. Därutöver finns även gnagare vars beteende kan utgöra en ytterligare brandfara. Att arbeta i dessa miljöer kräver därför kompetens och skicklighet, något som våra elektriker kan erbjuda.

För att garantera elsäkerhet är det viktigt att man är insatt i de förhållanden som råder på platsen. Därför utför vi alltid en riskbedömning innan projektet påbörjas. I syfte att undvika missförstånd arbetar vi alltid i samråd med er som kund. Vi utför arbeten såsom installation, felsökning och reparation. Utöver detta utför vi renovering, ombyggnad och tillbyggnad av befintliga elanläggningar.

 

Vi arbetar strikt utifrån regelverket Elinstallationer i lantbruk och hästverksamhet (2019:1) som är upprättat av Brandskyddsföreningen.

 

Kontakta oss för vidare samarbete samt förmånliga service- och underhållsavtal.

bottom of page