top of page

Medarbetarutveckling

Erikssunds El värdesätter personlig utveckling och alla medarbetare ges möjligheten att utvecklas, både i det individuella och i det gemensamma. I syfte att främja välmående och företagsutveckling genomför vi regelbundna medarbetarsamtal och anonyma medarbetarundersökningar. Utifrån dessa undersöker, analyserar, åtgärdar och utvärderar vi kontinuerligt vår verksamhet för alla medarbetares bästa.

 

Fortsättningsvis stödjer Erikssunds El våra medarbetares vidareutbildning genom att svara för utbildningskostnader, läromedel och arbetstid. Detta eftersom vi vill uppmuntra våra elektriker att utvecklas, exempelvis genom att erhålla auktorisation som elinstallatör.

 

Utöver detta stödjer vi utbildningar som genererar kompetenser inom exempelvis projektledning, ekonomi, teknik, data etcetera. Vi utbildar och engagerar vår personal efter marknadens krav och behov. Det är viktigt att all personal upprätthåller jämn och hög kompetens. Slutligen har vi ett bonussystem för våra medarbetare.

bottom of page