top of page
Voltmeter

I takt med att samhället och dess funktioner utvecklas ökar behovet av elservice.
Vi hjälper er med löpande underhåll, akuta åtgärder, renoveringar och om- samt tillbyggnationer. Regelbundet underhåll är viktigt för att bibehålla elinstallationerna i ett personsäkert och driftsäkert skick. Med regelbunden service kan ni sänka era energikostnader, undvika tidsödslande driftstopp och dyra reparationer på er fastighet, anläggning eller industri. Dessutom säkerställer vi att ni lever upp till rådande lagar, förordningar och föreskrifter.

Elservice

För oss på Erikssunds El är kundnöjdhet en självklarhet. Med en dedikerad serviceorganisation bestående av kvalificerade och engagerade elektriker levererar vi funktionella samt pålitliga elinstallationer. Vi arbetar säkert, skötsamt och sanningsenligt. Våra elektriker är pålitliga samarbetspartners som alla bär på bred kompetens, djupgående expertis, rätt resurser och erfarenheter av tekniska installationer. Kundkontakt, flexibilitet och lyhördhet är en utgångspunkt för allt arbete vi utför. Vi på Erikssunds El värdesätter högkvalitativa resultat, det är lika viktigt för oss som det är för er.

Varför inte upprätta ett serviceavtal med Erikssunds El? Det garanterar er skicklig, säker och snabb service under en längre tidsperiod. Kontakta oss för vidare samarbete samt förmånliga service- och underhållsavtal.

Är du på jakt efter service till dina kunder?

I våra serviceuppdrag ser vi oss som företrädare för våra beställare och vi vet att ett bra bemötande med servicebrukaren är lika viktigt som kvaliteten på de tjänster som vi utför.

bottom of page