top of page

Vår historia

Illustration av Erikssunds Els historia i form av en tidslinje

Erikssunds El är ett familjeföretag som grundades år 1958 i orten Erikssund. Huvudkontoret är beläget Järfälla och vi har ett lokalkontor i Erikssund.

År 1958 påbörjade Erikssunds Elektriska AB, vilket var det dåvarande företagsnamnet, att utföra elinstallationer i lantbruk, nybyggnation av småhus och industrier. Syftet med dessa arbeten var att fortsätta elektrifieringen av Sverige i lantbruk, bostäder och industri vilket genererade välstånd och ökade Sveriges produktion. 60 år senare arbetar vi fortfarande med elservice i lantbruksmiljöer. 

Den lokala marknaden har alltid varit vår primära kundgrupp. Under åren har företaget utvecklats och vi arbetar nu i hela Mälardalsregionen. År 2010 förvärvades Gustrings El AB i Järfälla och huvudkontoret flyttade till Järfälla. År 2021 förvärvade Erikssunds El bolaget Nyel Elservice, en lokal elfirma som grundades år 1987. Idag finns kontoret i moderna lokaler på 1 000 kvadratmeter belägna på Veddestavägen 25. Sedan starten för mer än 60 år sedan har vi expanderat till att arbeta med flertalet olika tjänster i varierade geografiska områden. I vår organisation arbetar i nuläget över 30 elektriker med stöd från chefer, projektledare och arbetsledare.

bottom of page