top of page

Utbildning

Elsäkerhetsverkets föreskrifter har som mål att främja god elsäkerhetsteknisk praxis på alla elanläggningar. Följs elinstallationsreglerna så uppnås detta mål. Därav har vi på Erikssunds El genomgått en utbildning i både elinstallationsregler och maskindirektivet, som utgör en grund för säkert elinstallations- och maskinarbete.


Utbildningen leddes av MPEL, som har lång erfarenhet av elsäkerhetsfrågor från en rad olika industrier och arbetsplatser. Syftet med utbildningen är att minska risken för olyckor och tillbud med utgångspunkt att skapa så elsäkra arbetsmiljöer som möjligt.


En grupp elektriker genomför utbildning i elsäkerhet
Elsäkerhetsutbildning

Kommentit


bottom of page