top of page

Se effekten av värmeslingor!

Här har våra skickliga elektriker utfört ett arbete med värmeslingor!


Värmeslingor placeras under en markyta i syfte att undanröja snö och is. Slingorna kan exempelvis installeras i garageuppfarten, gångbanor eller trappor. Den främsta fördelen med markvärme är självfallet att man slipper snöskottning och saltning. En annan fördel är att halkrisken minimeras samtidigt som framkomligheten ökar för både fordorn och fotgängare. Värmeslingor är en därmed en helhetslösning till vinterns kyliga problem!


Kontakta oss för mer information om värmeslingor och markvärme.Comments


bottom of page