top of page

Nästa generations elfordonsladdare

I en alltmer elektrifierad värld behövs nya lösningar, även för parkeringsplatser. En sådan lösning är Zpark. Vad är då Zpark? Sammantaget är det en elbilsladdare och motorvärmare i ett och samma hölje. Detta är en kombination som ger fler möjligheter till varje parkeringsplats.


Bild på en vit personbil med en svart inkopplad elbilsladdare
Elbilsladdare

Det är gynnsam lösning, även för er som redan har motorvärmare men vill utöka till att också erbjuda elbilsladdare. Detta eftersom Zpark Duo kan installeras direkt i den befintliga motorvärmaren, vilket sparar på både plånboken och miljön. Denna form av lösning fungerar i både GARO och ABB motorvärmarhuvar.

En bild på Zpark Duo, grått metallhölje skyddar två elbilsladdaruttag och två motorväraruttag
Zpark Duo

Vidare erbjuder Zpark en användarvänlig applikation vid namn Smart Zpark. Appen Smart Zpark hjälper till med...

  • energimätning (kWh)

  • individuell och automatisk debitering

  • dynamisk lastbalansering med effektvakt

...och innehåller

  • en digital administratörsportal

  • insiktsfull statistik över användning


En bild på hur applikationen Zpark Smart ser ut, dels på en datorskärm och dels i en mobiltelefon
Smart Zpark

Vi på Erikssunds El besöker er gärna och presenterar Zpark Duo närmare. Vi ser då även över vilka behov och möjligheter som er parkeringsplats har. Våra tjänster är en helhetslösning där hela processen, från första kontakt till färdig installation, sker skickligt, säkert och snabbt.


Vid frågor, vänligen kontakta oss på 08-583 531 40 eller info@erikssundsel.se

Comments


bottom of page