top of page

Hörnstenar

Erikssunds El har en lång historia av säker elhantering. Sedan starten år 1958 har våra medarbetare kunnat erbjuda våra kunder funktionella elinstallationer och särklassig elservice i olika miljöer lämpade åt olika användningsområden. Vi strävar alltid efter att ha ett långt och sunt samarbete med våra kunder och det byggs upp genom tillit. Tillit får man genom att leverera högkvalitativa tjänster och erbjuda kompetenta medarbetare. Vårt mål är alltid att tillfredsställa kundens behov och önskningar. 

 

För att tillgodose kundbehov och leverera högkvalitativa tjänster har vi en uppsättning "hörnstenar" som kollektivt delas på arbetsplatsen och bildar grunden för vår företagskultur. Denna företagskultur tar avstamp i att ”företag består av människor och att människor gör skillnad”, något som sammanfattas i våra tre hörnstenar nedan:

1. Vi behandlar andra som vi själva vill bli behandlade.

Detta utgör grunden i våra gemensamma värderingar, etiska förhållningssätt och allt arbete vi utför. Detta reflekteras i hur vi uppträder mot våra kunder, leverantörer, medarbetare och andra människor som berörs genom vår verksamhet.
 

2. Personlig säkerhet går före allting annat.

Vi har en tydlig nollvision när det gäller olyckor på arbetsplatser, ingen ska komma till skada.
 

3. Kvalitet går före kvantitet.
Vi ska vara förstahandsvalet för kunden och för framtida medarbetare genom att leverera hög kvalitet.

 

Vår företagskultur präglas av öppenhet, jämlikhet och respekt. Vi ser alla människor som individer. Varje individ har olika behov, preferenser, förutsättningar etcetera och vi arbetar tillsammans för att ge de bästa förutsättningarna för individen att verka i vårt företag. Det gäller till exempel flexibla arbetstider när en person är småbarnsförälder eller har uppnått en viss ålder. Alla individer har lika skyldigheter, rättigheter och möjligheter på Erikssunds El. 

Affärer görs mellan människor, inte mellan organisationer och företag!

bottom of page