Vi utbildar oss!

Arbetsmiljö – Safe construction

Utbildning Safe construction

Vi på Erikssunds El AB kommer under våren att genomföra den digitala säkerhetsutbildningen Safe construction. Utbildningen är obligatorisk för alla byggarbetsplatser som Byggföretagens medlemmar ansvarar för. Viktigt att komma ihåg; har en person som omfattas av kravet inte gått klart utbildningen och erhållit ett godkänt resultat, kan denne utestängas från arbetsplatsen.

Hela utbildningens syfte är att vi ska bli en säkrare bransch och skapa en medvetenhet kring arbetsmiljön. Vi får nu en branschstandard med gemensam syn på vad säkerhet på arbetsplatsen innebär. Safe Construction utförs via Byggföretagens utbildningscenter, BUC.