Ska du beställa eller köpa elinstallationstjänster?

Då finns det en del saker du behöver tänka på. Framför allt ska du kontrollera att elinstallationsföretaget du tänkt anlita finns registrerat hos Elsäkerhetsverket. Gå in på : Kolla Elföretaget på Elsäkerhetsverkets hemsida.

Som beställare eller köpare av elinstallationstjänster har du en viktig roll som kravställare gentemot elinstallationsföretaget.

  • Kontrollera alltid att elinstallationsföretaget finns i Elsäkerhetsverkets register och att företaget är registrerat för verksamhetstypen bostäder eller elproduktionsanläggningar, alternativt för typen ”begränsad lågspänning”. Det betyder att företaget får utföra arbete hemma hos dig.
  • Ibland kan det vara svårt att veta vad som faktiskt behöver göras på din elanläggning. Ta hjälp av ett elinstallationsföretag redan i planeringsfasen.
  • Spara dokumentationen av de elinstallationsarbeten som utförs och vem som har gjort vad i din elanläggning. Det kan vara bra att ha vid överlåtelser, försäkringsärenden med mera.
  • Anlita aldrig ett oregistrerat elinstallationsföretag. Om företaget i elsäkerhetsverkets register, kontakta företaget och och fråga varför. Det kan hända att de använder ett annat företag för sina elinstallationstjänster och då bör du kontrollera att det företaget är registrerat istället. Om företaget är ovilligt att svara på dina frågor eller inte ger något klart besked till dig om varför det inte är registrerat, undvik att anlita dem.

Vem ansvarar för vad?

Om du äger din villa, fritidshus eller lägenhet är du innehavare av en elanläggning och därmed också ansvarig för att den är säker. När du anlitar ett elinstallationsföretag är det därför viktigt att hålla koll på vem som ansvarar för vad när arbete utförs på anläggningen.

  • Du är ansvarig för att allt arbete som utförs på eller i anslutning till din elanläggning görs av personer som har tillräckliga kunskaper eller färdigheter för att kunna se till att säkerhet ges mot personskada eller sakskada.
  • Du är ansvarig för att ge elinstallationsföretaget den information de behöver om anläggningen för att de ska kunna utföra arbetet på ett säkert sätt. Hur omfattande informationen behöver vara beror på hur komplex och utsträckt din anläggning är och vilka komponenter den har. Ett exempel på information som du behöver lämna är gruppförteckningen till elcentralen.
  • Elinstallationsföretaget är ansvarigt för att utföra de elinstallationsarbeten som ska göras och säkerställa att allt arbete som utförs uppfyller de krav som gäller.
  • Elinstallationsföretaget är ansvarigt för att dokumentera och märka upp elanläggningen i de delar där arbetet utförts och överlämna dokumentationen till dig.