Våra tjänster

vara-tjansterVåra tjänster är elservice, ROT och nyproduktion inom hela elområdet.

  • Elservice ( felavhjälpande service, underhåll)
  • ROT = Renovering, Ombyggnad och Tillbyggnad av elanläggningar
  • Nyproduktion

Exempel på privatpersoners uppdrag är t.ex. Felsökningar och reparation, Installation av extra eluttag, Inkoppling av hushållsmaskiner, Byte av elcentral, Installation av jordad elanläggning i befintliga hus. Byte av armaturer, Ombyggnation av kök och badrum. Byte av elradiatorer, Installation av värmegolv. Installation av LED belysning etc. etc.

Därutöver har vi stor generell kompetens inom bygg- och fastighetsbranschen från
nyproduktion (projektering, upphandling, produktion) till förvaltning (Bolagsförvaltning , Skötsel, Drift, Media, Felavhjälpande och planerat underhåll mm. mm.) som kommer våra kunderna tillgodo vid behov.

Vi följer IN:s ledningssystem baserat på ISO 9000 och 14000 för KMA dvs. Kvalitet- Miljö- och Arbetsmiljöledning.

Geografiskt område

Vi arbetar i hela Storstockholm och södra Upplandsregionen.