Farliga elprodukter

eio-eltestÄr dina elprodukter säkra? Misstänker du att något är fel?

Mer information om vilka produkter som har försäljningsförbud finns på Elsäkerhetsverkets hemsida.

Elektriska produkter köps in från butiker i hela landet, valet av butiker baseras till större delen på slumpmässigt urval.

Den svenska marknaden för elektrisk materiel omfattar mellan 80 000 – 90 000 olika produkttyper. Av de produkter som Elsäkerhetsverket har tillsynsansvar för tar verket ställning till cirka 6 000 produkter genom sin marknadskontroll.

Cirka 100 av dessa brukar ha så allvarliga fel att de får försäljningsförbud. Försäljningsförbud kan kombineras med krav på återtagande från återförsäljare, vilket innebär att importören ska ta tillbaka levererade produkter från sina återförsäljare.

Om en produkt har så allvarliga brister att den är direkt farlig vid användning tas ett beslut om försäljningsförbud med ett återtagande från konsument. Den ansvarige för produkten ska då se till att informera konsumenten om hur återtagandet av produkten kommer att gå till.