Elöversyn

Är din elanläggning säker – låta oss göra en översyn!

Risken för elbränder är större i gamla bostäder och beror exempelvis på felgjorda elinstallationer, dåligt underhåll och överbelastning på elanläggningen.

Elöversynen omfattar bl.a.

  1. Generell översyn/okulärbesiktning av elanläggningens status
  2. Kontroll av elmätare, servissäkringar och säkerställande att rätt bottenplattor (PK) är monterade
  3. Vi kontrollerar att anslutningar i elcentralen är OK och att skruvar är åtdragna
  4. Kontroll att gruppförteckning finns och är uppdaterad
  5. Kontrollera att vägguttag och strömbrytare är fastsatta. Kontrollera att alla vägguttag har spänning
  6. Kontinuitetsmätning av skyddsjord
  7. Protokoll elöversyn

Läs mer om vårt erbjudande