Om oss

Erikssunds El AB startade år 1958 och har i mer än 60 år varit verksamma som elinstallatörer. Företaget är uppkallat efter orten Erikssund som ligger mellan Stockholm och Uppsala.

Delar av Erikssunds El har tidigare verkat under firman Gustrins El och dessförinnan under firman Gustrings El. Hos oss på Erikssunds El AB arbetar idag 30 elektriker med support från projektledare/administratörer. Merparten av elektrikerna utgår från vårt kontor i Järfälla.

Ägare av Erikssunds El AB

Företaget ägs av Urban Edstedt och Christer Ludvik. Båda har stor erfarenhet av elbranschen och av att leda stora affärsenheter bl.a. från Siemens, Skanska och Xerox. Vi omsätter ca 67 MSEK 2019.

Ägare av Erikssunds El AB

Urban Edstedt och Christer Ludvik

Våra tjänster är

Läs mer om våra tjänster

Våra kunder är

  • Företag/ organisationer
  • Offentlig sektor samt
  • Privatpersoner

Exempel på våra kunder är

Atlas Copco, Järfälla kommun,Järfällahus,  Akademiska Hus, Signhildsbergs gård, Stockholms Universitetet, Ragnsells AB, Sollentuna kommun, Lejondals slott, Görvälns Slott, Sigtuna kommun och Sundbybergs kommun.

Följande organisationer är vi medlemmar i:

Tvistlösning genom ARN

1 januari 2016 blev företagare skyldiga att informera konsumenter om tvistlösning genom Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Enligt de nya reglerna ska ett företag som åtagit sig att lösa tvister med en konsument genom alternativ tvistlösning lämna lättillgänglig information på sin webbplats. Därav ger vi  följande information:
Vi medverkar till att lösa en eventuell tvist vid Allmänna reklamationsnämnden om en konsument väljer att påkalla sådan tvistlösning. Allmänna reklamationsnämnden prövar tvister mellan konsumenter och företag och fattar beslut om hur tvisten ska lösas. Beslutet är en rekommendation och inte tvingande. Webbadress och postadress är Allmänna reklamationsnämnden Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se.