"Den bästa servicen jag har fått när det gäller elektriker" - Claes Lagerkvist

Pressmeddelande Erikssunds El AB förstärker och expanderar inom industriel

2021-03-22

Erikssunds El AB förvärvar NYEL Elservice AB i Järfälla och fortsätter därmed sin expansion i Mälardalen. Bolaget grundades 1987.

NYEL Elservice AB är elinstallationsföretag med mycket hög kompetens inom elservice och komplicerade processer med verksamhet i hela Mälardalen. Inriktningen är elservice och elentreprenader för industri, transport och kontor.

Med förvärvet förstärker vi och ökar kompetensen inom vår befintliga verksamhet inom industribranschen ytterligare i Mälardalen.
-Vi är väldigt glada över att få in NYEL Elservice AB i företagsgruppen vilket kommer att bli ett bra kompetenstillskott till vår verksamhet, säger Urban Edstedt, VD Erikssunds El AB.

Bolagets kontor finns i Järfälla. Den huvudsakliga sysselsättningen är projektering, installation och service inom kraft, belysning, processtyrning, reservkraft och serviceavtal.

– Vi kan med vår kompetens och stora kundbas vara med och bidra till utvecklingen av Erikssunds El AB och även dra nytta av Erikssunds El:s nätverk, kunnande och storlek. Vi ser fram mot att utveckla vår verksamhet med de affärsmöjligheter som detta innebär säger Henrik Nyholm, fd. ägare till NYEL Elservice AB.
– Henrik Nyholm kommer att fortsätta sin anställning i NYEL Elservice AB och vi ser fram emot ett givande samarbete, säger Urban Edstedt.

Erikssunds El AB förvärvar 100 procent av aktierna i NYEL Elservice AB med tillträde 19 mars 2021.

För ytterligare information: Urban Edstedt, VD Erikssunds El AB, 070-535 81 10 urban.edstedt@erikssundsel.se

Erikssunds El AB bildades 1958 och är ett serviceinriktat elinstallationsföretag inom kraft, belysning, värme, data, passerkontroll och industriservice. Vi utför installationer, service- och underhåll av fastigheter, anläggningar och industri i hela Mälardalen. Företaget har 35 anställda och omsätter 55 MSEK.

För mera information, besök www.erikssundsel.se

Förvärv Erikssunds El AB

Jordfelsbrytare räddar liv och egendom

Du har väl en jordfelsbrytare hemma?

El är säker, billig och allmänt tillgänglig. Men ledningar och apparater måste vara felfria och rätt inkopplade annars kan man få ström genom kroppen och det tål vi inte.

Vi saknar sinnen för att upptäcka elfara då el inte syns, hörs eller luktar. När el känns drabbar den alltför ofta brutalt med dödlig utgång. Skyddet i form av säkringar som vi har i våra anläggningar är inte helt anpassade för att skydda den känsliga människokroppen.
Därför behövs tilläggsskydd. Jordfelsbrytaren är ett pålitligt tilläggsskydd.

Föreskrifter

Föreskrifterna anger att i elfarliga miljöer i nya anläggningar ska jordfelsbrytare skydda uttag inomhus i bostäder samt för- och grundskolor. För att uppnå en acceptabel säkerhetsnivå i alla övriga elanläggningar ska exempelvis installationer i badrum och eluttag utomhus samt belysningsgrupper skyddas av jordfelsbrytare. Jordfelsbrytaren ska i samtliga ovan nämnda fall ha en märkutlösningsström på högst 30 mA.

För att få hög elsäkerhet bör du låta installera jordfelsbrytare för hela elanläggningen.

Varje del av elinstallationen läcker lite ström, det är helt i sin ordning, men om summan av de tillåtna läckströmmarna blir för stor kan jordfelsbrytaren till synes obefogat lösa ut. För att undvika detta kan du låta installera flera jordfelsbrytare så du inte riskerar att hela anläggningen blir strömlös om jordfelsbrytaren slår ifrån.

Jordfelsbrytare är en noggrant utprovad konstruktion som installerats i miljontals exemplar i mer än 40 år. Jordfelsbrytaren är en pålitlig och billig livräddare.

Jordfelsbrytaren finns i ett stort antal varianter från många olika leverantörer – alla med driftsäkerhet som gemensam nämnare.

Installation av jordfelsbrytare ska utföras av ett elinstallationsföretag.
För din trygghet bör företaget ha en ansvarsförsäkring.
Denna försäkring har alla medlemmar i Installatörsföretagen.

Jordfelsbrytaren löser ut omedelbart om du tar på metallhöljet på en skadad, skyddsjordad apparat. Till exempel en brödrost.

Den skyddar däremot inte om någon sticker in metallföremål i båda hålen i ett vägguttag. Här hjälper bara petskyddade uttag och tillsyn av barnen.

Låt oss gå igenom hemmets elinstallationer och göra nödvändiga säkerhetshöjande åtgärder, till exempel att montera petskyddade uttag och reparera eller byta ut skadade delar.

Industrielektriker till Erikssunds El i Järfälla

Elektriker – Industri – Är det dig vi söker?

industri elektriker

 

Kort fakta om jobbet

Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Arbetslivserfarenhet: Industrielektriker eller Serviceelektriker som önskar vidareutveckling till industrielektriker
Formella krav: Elektriker- eller elingenjörsutbildning på gymnasienivå Körkort B

Kontakta oss!
Maila ditt CV och din personliga brev till info@erikssundsel.se

Du kan också ladda upp detta via vår kontaktsida

Om jobbet

Erikssunds El AB startade 1958 i orten Erikssund, ca 10 km väster om Sigtuna och har idag vårt huvudkontor i Veddesta, Järfälla. Vi är 35 anställda och omsätter ca 55 MSEK/år. Företaget är verksamt i hela Stockholms län men merparten av kunderna finns i Norra Storstockholm.

Vi arbetar långsiktigt med främst stora kunder inom allt från industriel till vanliga kontorsinstallationer. För att stärka positionen som ledande servicebolag/företag inom industriteknik krävs den högsta kompetensen till våra kunder. Vi söker därför dig som vill och kan arbeta med allt från äldre teknik till den senaste tekniken hos våra kunder.

Övergripande innebär rollen som industrielektriker att du genom det löpande arbetet, uppdrag och projekt ansvarar för kvalificerad service och underhåll som möjliggör för Erikssunds El:s kunder att upprätthålla sin produktion.
Exempel på arbetsuppgifter är att utföra felsökning och reparation av system och elektrisk utrustning. Bistå i arbete med förebyggande åtgärder. Delta i support- och projektverksamhet. Ta emot beställningar på avhjälpande arbete via telefon och mail från beställare. Arbeta med ständiga förbättringar. Säkerställa goda relationer med kunder, medarbetare, våra leverantörer och andra relevanta samarbetspartners.
Erfarenhet av liknande roll i minst 3 år – helst från tillverkningsindustrin med automation med t ex PLC, DCS och SCADA. Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av mekanik och hydraulik.
Som person är du kommunikativ, social och drivande med motivation att skapa kvalitet och produktivitet. Du är intresserad av att driva utvecklingsprojekt och att arbeta med processer. Du kommer arbeta i en organisation som uppmuntrar kreativitet och innovation. Det är viktigt med personlig säkerhet och laganda och Du tillför ett engagemang och driv till verksamheten.

Vissa av våra kunder kräver säkerhetsklassade leverantörer vilket innebär att vi har krav på svenskt medborgarskap.

Goda kunskaper i svenska i tal och skrift. B-Körkort. Tillträde omgående eller enligt överenskommelse.

Jour- och beredskapstjänstgöring ingår ej.

Vill du veta mer om tjänsten? Kontakta Robin Örlund, Christer Ludvik eller Urban Edstedt

Välkommen med din ansökan idag!

Ska du beställa eller köpa elinstallationstjänster?

Då finns det en del saker du behöver tänka på. Framför allt ska du kontrollera att elinstallationsföretaget du tänkt anlita finns registrerat hos Elsäkerhetsverket. Gå in på : Kolla Elföretaget på Elsäkerhetsverkets hemsida.

Som beställare eller köpare av elinstallationstjänster har du en viktig roll som kravställare gentemot elinstallationsföretaget.

  • Kontrollera alltid att elinstallationsföretaget finns i Elsäkerhetsverkets register och att företaget är registrerat för verksamhetstypen bostäder eller elproduktionsanläggningar, alternativt för typen ”begränsad lågspänning”. Det betyder att företaget får utföra arbete hemma hos dig.
  • Ibland kan det vara svårt att veta vad som faktiskt behöver göras på din elanläggning. Ta hjälp av ett elinstallationsföretag redan i planeringsfasen.
  • Spara dokumentationen av de elinstallationsarbeten som utförs och vem som har gjort vad i din elanläggning. Det kan vara bra att ha vid överlåtelser, försäkringsärenden med mera.
  • Anlita aldrig ett oregistrerat elinstallationsföretag. Om företaget i elsäkerhetsverkets register, kontakta företaget och och fråga varför. Det kan hända att de använder ett annat företag för sina elinstallationstjänster och då bör du kontrollera att det företaget är registrerat istället. Om företaget är ovilligt att svara på dina frågor eller inte ger något klart besked till dig om varför det inte är registrerat, undvik att anlita dem.

Vem ansvarar för vad?

Om du äger din villa, fritidshus eller lägenhet är du innehavare av en elanläggning och därmed också ansvarig för att den är säker. När du anlitar ett elinstallationsföretag är det därför viktigt att hålla koll på vem som ansvarar för vad när arbete utförs på anläggningen.

  • Du är ansvarig för att allt arbete som utförs på eller i anslutning till din elanläggning görs av personer som har tillräckliga kunskaper eller färdigheter för att kunna se till att säkerhet ges mot personskada eller sakskada.
  • Du är ansvarig för att ge elinstallationsföretaget den information de behöver om anläggningen för att de ska kunna utföra arbetet på ett säkert sätt. Hur omfattande informationen behöver vara beror på hur komplex och utsträckt din anläggning är och vilka komponenter den har. Ett exempel på information som du behöver lämna är gruppförteckningen till elcentralen.
  • Elinstallationsföretaget är ansvarigt för att utföra de elinstallationsarbeten som ska göras och säkerställa att allt arbete som utförs uppfyller de krav som gäller.
  • Elinstallationsföretaget är ansvarigt för att dokumentera och märka upp elanläggningen i de delar där arbetet utförts och överlämna dokumentationen till dig.

Koppla säkert

2018 fick Elsäkerhetsverket i uppdrag att tillsammans med branschen ta fram en handlingsplan för informationsgivning i samband med försäljning av elinstallationsprodukter. Tillsammans har branschen tagit fram ett antal aktiviteter som vi tror ska leda till att det olagliga elinstallationsarbetet minskar.

I tre av tio hushåll utförs olagligt elarbete. Även om det finns kännedom om att vissa elarbeten kräver att ett elinstallationsföretag registrerat hos Elsäkerhetsverket utför arbetet, så väljer vissa att ändå göra arbetet själva. Det tycks finnas en övertro på den egna förmågan, och brist på respekt för gällande regler.

Undersökningar visar även att information i butik om vilka elinstallationer privatpersoner får eller inte får göra själva ofta är bristfällig. Det finns heller inga krav på att produkter ska vara märkta med information om vem som får installera dem.

Ambitionen är att privatpersoner, till exempel villaägare, ska bli mer medvetna om sitt ansvar som innehavare av en elanläggning. Målet är att göra det enklare för återförsäljare att ge korrekt och relevant information i samband med försäljning, och att privatpersoner får rätt information om vilka regler som gäller för elinstallationsarbete.

Privatpersoner möts av många olika budskap, vilket leder till okunskap om reglerna för elinstallationer. Vi, tillsammans med andra berörda aktörer, kommer därför samlas kring ett gemensamt budskap och formspråk som privatpersoner känner igen, och som alla parter kan stå bakom.

Läs mer på www.kopplasakert.se

Dags att köpa laddbox till elbilen?

Nu under påskledigheten har vi tid till att prata ihop oss om saker som behövs fixas. I och med pandemin har hemmafixande ökat. Du kanske funderar på att köpa en laddbox till villan, Brf:en eller företaget? Vi erbjuder dig en helhetslösning – inköp av laddbox och installation. Hör av er till oss för mer information samt en bra helhetslösning som fungerar för dig.

Vi utbildar oss!

Arbetsmiljö – Safe construction

Utbildning Safe construction

Vi på Erikssunds El AB kommer under våren att genomföra den digitala säkerhetsutbildningen Safe construction. Utbildningen är obligatorisk för alla byggarbetsplatser som Byggföretagens medlemmar ansvarar för. Viktigt att komma ihåg; har en person som omfattas av kravet inte gått klart utbildningen och erhållit ett godkänt resultat, kan denne utestängas från arbetsplatsen.

Hela utbildningens syfte är att vi ska bli en säkrare bransch och skapa en medvetenhet kring arbetsmiljön. Vi får nu en branschstandard med gemensam syn på vad säkerhet på arbetsplatsen innebär. Safe Construction utförs via Byggföretagens utbildningscenter, BUC.

Elen viktig i sommarstugan

Vi tipsar!

Vi tipsar om vad du bör tänka på när du ska förbereda stugan inför sommarsäsongen eller renovera.

Elektricitet i sommarstugan ligger allra högst upp på svenskarnas topplista gällande krav när man ska köpa sitt fritidshus. Så här års öppnar många upp sina sommarstugor efter vintersäsongen och då bör man ta en extra titt i proppskåpet och på elektriska apparater. Elsäkerheten kan ha försämrats under vintern då elprodukter varit oanvända och elen kanske varit avstängd.

Se över elen när du renoverar

Elmateriel har en begränsad livslängd och därför bör en renovering av ett äldre hus även omfatta elanläggningen Även om eluttag och strömbrytare ser hela ut är det ingen garanti för att elledningarna i väggen är det. Äldre byggnader är ofta inte anpassade till dagens användning av elapparater, vilket kan innebära att elledningarna i huset blir överbelastade. Anlita en behörig installatör för en genomgång av elen i ditt hus.

Kontrollera elledningar och elektriska apparater

Det är också viktigt att se över elektriska apparater och kontrollera att kablar, stickproppar och uttag inte sitter löst eller har synliga fel som exempelvis sprickor. Finns det synliga skador eller missfärgningar på elledningarna i huset ska du kontakta en elinstallatör för att byta ut dem.

Var uppmärksam när du stänger av eller slår till gamla kylskåp och frysar. Kompressorn i dessa kan ha startproblem och det kan uppstå elektriska ljusbågar eller elektriska gnistor. Finns det damm och smuts bakom kylskåpet kan det antändas och leda till en brand. Dammsug därför utrymmet bakom kylskåpet ibland.

Se till att säkringarna i gruppcentralen (proppskåpet) är ordentligt fastskruvade. Detta passar till exempel bra att kontrollera i samband med att du slår till gruppcentralen.

Testa jordfelsbrytaren

Se till att du har en jordfelsbrytare i stugan. En jordfelsbrytare bryter strömmen snabbt om till exempel en apparats hölje skulle bli spänningsförande. Därmed minskar risken att någon i din omgivning skadas av el eller att det börjar brinna. Du kontrollerar att den fungerar genom att trycka på testknappen och på så vis bryta strömmen. Om den inte slår ifrån, kontakta en elinstallatör. Om jordfelsbrytare saknas finns det portabla att köpa.

Ramavtal med Vattenfall Services Nordic AB

Vi har glädjen att meddela att vi har tecknat ett treårigt ramavtal med Vattenfall Services Nordic AB. Alla bolag inom Vattenfall har rätt att köpa #Elinstallationer från avtalet. Avtalet startar omgående. Vi på Erikssunds El AB är så stolta och glada samt tacksamma för förtroendet. Tack Vattenfall Services Nordic AB!

Vi ställer oss bakom Barndiabetesfonden och skapar hopp till drabbade

Typ 1-diabetes påverkar hela familjen. Blodsockerkontroller & insulininjektioner dygnet runt, livet ut. Ibland räcker inte orken till. Det behövs hopp om ett botemedel. Nu. Vi på Erikssunds El är med i kampen mot typ 1-diabetes. Gå med du också. Klicka på bilden nedan och ge ett bidrag.