"Den bästa servicen jag har fått när det gäller elektriker" - Claes Lagerkvist

Pressmeddelande Erikssunds El AB förstärker och expanderar inom industriel

2021-03-22

Erikssunds El AB förvärvar NYEL Elservice AB i Järfälla och fortsätter därmed sin expansion i Mälardalen. Bolaget grundades 1987.

NYEL Elservice AB är elinstallationsföretag med mycket hög kompetens inom elservice och komplicerade processer med verksamhet i hela Mälardalen. Inriktningen är elservice och elentreprenader för industri, transport och kontor.

Med förvärvet förstärker vi och ökar kompetensen inom vår befintliga verksamhet inom industribranschen ytterligare i Mälardalen.
-Vi är väldigt glada över att få in NYEL Elservice AB i företagsgruppen vilket kommer att bli ett bra kompetenstillskott till vår verksamhet, säger Urban Edstedt, VD Erikssunds El AB.

Bolagets kontor finns i Järfälla. Den huvudsakliga sysselsättningen är projektering, installation och service inom kraft, belysning, processtyrning, reservkraft och serviceavtal.

– Vi kan med vår kompetens och stora kundbas vara med och bidra till utvecklingen av Erikssunds El AB och även dra nytta av Erikssunds El:s nätverk, kunnande och storlek. Vi ser fram mot att utveckla vår verksamhet med de affärsmöjligheter som detta innebär säger Henrik Nyholm, fd. ägare till NYEL Elservice AB.
– Henrik Nyholm kommer att fortsätta sin anställning i NYEL Elservice AB och vi ser fram emot ett givande samarbete, säger Urban Edstedt.

Erikssunds El AB förvärvar 100 procent av aktierna i NYEL Elservice AB med tillträde 19 mars 2021.

För ytterligare information: Urban Edstedt, VD Erikssunds El AB, 070-535 81 10 urban.edstedt@erikssundsel.se

Erikssunds El AB bildades 1958 och är ett serviceinriktat elinstallationsföretag inom kraft, belysning, värme, data, passerkontroll och industriservice. Vi utför installationer, service- och underhåll av fastigheter, anläggningar och industri i hela Mälardalen. Företaget har 35 anställda och omsätter 55 MSEK.

För mera information, besök www.erikssundsel.se

Förvärv Erikssunds El AB

Dags att köpa laddbox till elbilen?

Nu under påskledigheten har vi tid till att prata ihop oss om saker som behövs fixas. I och med pandemin har hemmafixande ökat. Du kanske funderar på att köpa en laddbox till villan, Brf:en eller företaget? Vi erbjuder dig en helhetslösning – inköp av laddbox och installation. Hör av er till oss för mer information samt en bra helhetslösning som fungerar för dig.

Glad påsk

Vi utbildar oss!

Arbetsmiljö – Safe construction

Utbildning Safe construction

Vi på Erikssunds El AB kommer under våren att genomföra den digitala säkerhetsutbildningen Safe construction. Utbildningen är obligatorisk för alla byggarbetsplatser som Byggföretagens medlemmar ansvarar för. Viktigt att komma ihåg; har en person som omfattas av kravet inte gått klart utbildningen och erhållit ett godkänt resultat, kan denne utestängas från arbetsplatsen.

Hela utbildningens syfte är att vi ska bli en säkrare bransch och skapa en medvetenhet kring arbetsmiljön. Vi får nu en branschstandard med gemensam syn på vad säkerhet på arbetsplatsen innebär. Safe Construction utförs via Byggföretagens utbildningscenter, BUC.

Elen viktig i sommarstugan

Vi tipsar!

Vi tipsar om vad du bör tänka på när du ska förbereda stugan inför sommarsäsongen eller renovera.

Elektricitet i sommarstugan ligger allra högst upp på svenskarnas topplista gällande krav när man ska köpa sitt fritidshus. Så här års öppnar många upp sina sommarstugor efter vintersäsongen och då bör man ta en extra titt i proppskåpet och på elektriska apparater. Elsäkerheten kan ha försämrats under vintern då elprodukter varit oanvända och elen kanske varit avstängd.

Se över elen när du renoverar

Elmateriel har en begränsad livslängd och därför bör en renovering av ett äldre hus även omfatta elanläggningen Även om eluttag och strömbrytare ser hela ut är det ingen garanti för att elledningarna i väggen är det. Äldre byggnader är ofta inte anpassade till dagens användning av elapparater, vilket kan innebära att elledningarna i huset blir överbelastade. Anlita en behörig installatör för en genomgång av elen i ditt hus.

Kontrollera elledningar och elektriska apparater

Det är också viktigt att se över elektriska apparater och kontrollera att kablar, stickproppar och uttag inte sitter löst eller har synliga fel som exempelvis sprickor. Finns det synliga skador eller missfärgningar på elledningarna i huset ska du kontakta en elinstallatör för att byta ut dem.

Var uppmärksam när du stänger av eller slår till gamla kylskåp och frysar. Kompressorn i dessa kan ha startproblem och det kan uppstå elektriska ljusbågar eller elektriska gnistor. Finns det damm och smuts bakom kylskåpet kan det antändas och leda till en brand. Dammsug därför utrymmet bakom kylskåpet ibland.

Se till att säkringarna i gruppcentralen (proppskåpet) är ordentligt fastskruvade. Detta passar till exempel bra att kontrollera i samband med att du slår till gruppcentralen.

Testa jordfelsbrytaren

Se till att du har en jordfelsbrytare i stugan. En jordfelsbrytare bryter strömmen snabbt om till exempel en apparats hölje skulle bli spänningsförande. Därmed minskar risken att någon i din omgivning skadas av el eller att det börjar brinna. Du kontrollerar att den fungerar genom att trycka på testknappen och på så vis bryta strömmen. Om den inte slår ifrån, kontakta en elinstallatör. Om jordfelsbrytare saknas finns det portabla att köpa.

Ramavtal med Vattenfall Services Nordic AB

Vi har glädjen att meddela att vi har tecknat ett treårigt ramavtal med Vattenfall Services Nordic AB. Alla bolag inom Vattenfall har rätt att köpa #Elinstallationer från avtalet. Avtalet startar omgående. Vi på Erikssunds El AB är så stolta och glada samt tacksamma för förtroendet. Tack Vattenfall Services Nordic AB!

Vi ställer oss bakom Barndiabetesfonden och skapar hopp till drabbade

Typ 1-diabetes påverkar hela familjen. Blodsockerkontroller & insulininjektioner dygnet runt, livet ut. Ibland räcker inte orken till. Det behövs hopp om ett botemedel. Nu. Vi på Erikssunds El är med i kampen mot typ 1-diabetes. Gå med du också. Klicka på bilden nedan och ge ett bidrag.

Erikssunds EL AB fortsätter samverkan med Järfälla Gymnasium

Samverkan mellan företag och skola

Förra årets studiebesök hos Erikssunds El AB blev en positiv upplevelse för eleverna i årskurs ett från El- och energiprogrammet, Järfälla Gymnasium.

Även i år ville vi få till två studiebesök för eleverna men med tanke på stundande pandemi bestämdes att Erikssunds El skulle komma till skolan denna gång. Vid två tillfällen i september kommer eleverna bl.a. att få mer kunskap i hur en arbetsdag för en serviceelektriker kan se ut, hur de blir anställningsbara och framtida kunskapskrav.

Syftet med vår information är att eleverna ska få en första tidig insyn/kontakt med ett elinstallationsföretag. Förhoppning är att eleverna ska bli mera motiverade och engagerade i sitt yrkesval och studier.

– Skolan ser mycket positivt på att eleverna får en tidig kontakt i sin utbildning med arbetslivet genom dessa studiebesök, säger Mathias Andersson, Yrkeslärare, Järfälla Gymnasium.

– Vi ser fram emot att få träffa alla elever och att få dela med oss lite av vår kunskap som vi har som elinstallationsföretag, säger Urban Edstedt, VD Erikssunds El AB.

Din elanläggning ska vara säker

Är din elanläggning säker?

Gör din anläggning säker med en elöversyn

Är din elanläggning säker?
Vi kan göra en elöversyn!

Risken för elbränder är större i gamla bostäder och beror exempelvis på felgjorda elinstallationer, dåligt underhåll och överbelastning på elanläggningen.

Erbjudande

Erikssunds El AB erbjuder nu privatpersoner en elöversyn av en behörig elektriker. Elöversynen avser privatbostad (villa, radhus, bostadsrätt). En elöversyn kan även utföras i samband med en försäljning (överlåtelsebesiktning) av bostaden.

Elöversynen omfattar bl.a.

  1. Generell översyn/okulärbesiktning av elanläggningens status
  2. Kontroll av elmätare, servissäkringar och säkerställande att rätt bottenplattor (PK) är monterade
  3. Vi kontrollerar att anslutningar i elcentralen är OK och att skruvar är åtdragna
  4. Kontroll att gruppförteckning finns och är uppdaterad
  5. Kontrollera att vägguttag och strömbrytare är fastsatta. Kontrollera att alla vägguttag har spänning
  6. Kontinuitetsmätning av skyddsjord
  7. Protokoll elöversyn

Du är ansvarig för din elanläggning

Elbränder i elanläggningar ökar och varje år drabbas 260 hushåll. En orsak är att bostadsägare i allmänhet inte kontrollerar elanläggningen regelbundet. Det saknas kunskap om vilket ansvar man har som bostadsägare och om vilka regler som gäller vid elinstallationer. Det sker även ett stort antal elolyckor i hemmen på grund av elfel.

Dagens Industri har utsett Erikssunds El AB till Gasellföretag 2019

“Det är fantastiskt roligt för oss alla på företaget. Vi är så otroligt stolta över denna fina utmärkelse att vara ett av Sveriges snabbast växande företag. ” säger VD Urban Edstedt.

Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kalla sig Gasellföretag 2019 och några av kriterierna som ska uppfyllas är bland annat:

  1. En nettoomsättning som överstiger 10 miljoner kronor.
  2. Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret under de senaste fyra åren.
  3. Ett positivt samlat rörelseresultat för de fyra senaste räkenskapsåren och sunda finanser.