Jordfelsbrytare räddar liv och egendom

Du har väl en jordfelsbrytare hemma?

El är säker, billig och allmänt tillgänglig. Men ledningar och apparater måste vara felfria och rätt inkopplade annars kan man få ström genom kroppen och det tål vi inte.

Vi saknar sinnen för att upptäcka elfara då el inte syns, hörs eller luktar. När el känns drabbar den alltför ofta brutalt med dödlig utgång. Skyddet i form av säkringar som vi har i våra anläggningar är inte helt anpassade för att skydda den känsliga människokroppen.
Därför behövs tilläggsskydd. Jordfelsbrytaren är ett pålitligt tilläggsskydd.

Föreskrifter

Föreskrifterna anger att i elfarliga miljöer i nya anläggningar ska jordfelsbrytare skydda uttag inomhus i bostäder samt för- och grundskolor. För att uppnå en acceptabel säkerhetsnivå i alla övriga elanläggningar ska exempelvis installationer i badrum och eluttag utomhus samt belysningsgrupper skyddas av jordfelsbrytare. Jordfelsbrytaren ska i samtliga ovan nämnda fall ha en märkutlösningsström på högst 30 mA.

För att få hög elsäkerhet bör du låta installera jordfelsbrytare för hela elanläggningen.

Varje del av elinstallationen läcker lite ström, det är helt i sin ordning, men om summan av de tillåtna läckströmmarna blir för stor kan jordfelsbrytaren till synes obefogat lösa ut. För att undvika detta kan du låta installera flera jordfelsbrytare så du inte riskerar att hela anläggningen blir strömlös om jordfelsbrytaren slår ifrån.

Jordfelsbrytare är en noggrant utprovad konstruktion som installerats i miljontals exemplar i mer än 40 år. Jordfelsbrytaren är en pålitlig och billig livräddare.

Jordfelsbrytaren finns i ett stort antal varianter från många olika leverantörer – alla med driftsäkerhet som gemensam nämnare.

Installation av jordfelsbrytare ska utföras av ett elinstallationsföretag.
För din trygghet bör företaget ha en ansvarsförsäkring.
Denna försäkring har alla medlemmar i Installatörsföretagen.

Jordfelsbrytaren löser ut omedelbart om du tar på metallhöljet på en skadad, skyddsjordad apparat. Till exempel en brödrost.

Den skyddar däremot inte om någon sticker in metallföremål i båda hålen i ett vägguttag. Här hjälper bara petskyddade uttag och tillsyn av barnen.

Låt oss gå igenom hemmets elinstallationer och göra nödvändiga säkerhetshöjande åtgärder, till exempel att montera petskyddade uttag och reparera eller byta ut skadade delar.