Våra tjänster företag

vara-tjansterVi på Erikssunds El kan erbjuda våra kunder heltäckande service av elanläggningens alla delar. Det är en elservice som täcker det minsta, upp till det allra största, och vi är stolta över att i så lång tid hjälpt kunder inom det privata och offentliga med deras elanläggningar.

Vi arbetar med följande tjänster:

 • Elservice
 • ROT
 • Nyproduktion

Våra elektriker har tillsammans bred erfarenhet från flera områden och olika typer att elanläggningar. Vi på Erikssunds El har också stor generell kompetens inom bygg- och fastighetsbranschen från nyproduktion med projektering, upphandling och produktion till förvaltning (bolagsförvaltning, skötsel, drift, media, felavhjälpande, planerat underhåll mm.). Det i sin tur kommer våra kunder till godo vid behov.

Exempel på uppdrag utförda av oss på Erikssunds El, både privat och offentligt:

 • Felsökning och reparationer
 • Hyresgästanpassning
 • Byte av armaturer
 • Renovering av kontor
 • Tillbyggnad av elanläggningar
 • Installationer i jordbruksfastigheter
 • Elinstallationer i skolor och förskolor
 • Park- och parkeringsbelysning
 • Belysning i köpcentrum
 • Installation av LED-belysning

Vi följer Installationsföretagens IN ledningssystem baserat på ISO 9000 och 14000 för KMA dvs. Kvalitet- Miljö- och Arbetsmiljöledning.

Geografiskt område

Vi arbetar i hela Storstockholm och södra Upplandsregionen.