Hörnstenar x 3

vara-tjansterVåra tre hörnstenar utgår ifrån att ”företag består av människor och att det är människor som gör skillnad”

  1. Vi behandlar andra som vi själva vill bli behandlade.
    Det gäller våra kunder, leverantörer, medarbetare och andra människor som berörs i vår verksamhet.
  2. Personlig säkerhet går före allting annat.
    Vår vision är inga olycksfall ska ske i vårt företag.
  3. Kvalitet går före kvantitet.
    Vi ska vara förstahandsvalet för kunden och för framtida medarbetare genom att leverara hög kvalitet.

Affärer görs mellan människor, inte mellan organisationer / företag!