Framtidsvision

El finns överallt, behövs alltid och användningen ökar hela tiden. Bara i Sverige ökar behovet av el årligen med ca 3-4%. Produktionen av el kommer med stor sannolikhet att ändras över tiden till mera förnybar energi.

Trots en snabb tillväxttakt för solceller utgör solelen bara 0,2 procent av den el som produceras i Sverige. Det är långt ifrån tillräckligt, solen har betydligt större potential än så. Och det finns egentligen inget som stoppar oss – tekniken och förutsättningarna för en riktig solrevolution finns. Vi har kopplat in ett flertal solpanelanläggningar som producerar el.

Vår vision är att Erikssunds El AB ska växa ca 5 – 10 % organiskt över tiden.

Orsaken är flera men den viktigaste orsaken är att ett växande företag är en signal till alla att det är ett sunt bolag som fyller ett marknadsbehov.

Med dessa siffror och med vår kunskap, kompetens och erfarenhet av branschen ser vi mycket ljust på framtiden.