EIO

vara-tjansterErikssunds El AB är medlem av Elektriska Installatörsorganisationen (EIO) som är elbranschens branschföreträdare och arbetsgivarorganisation.

Det innebär dels att Erikssunds El har svenskt kollektivavtal med elfacket och dels följer svensk arbetsmarknads regler, tradition och praxis om hur företag och medarbetare ska agera på arbetsmarkanden.