"Den bästa servicen jag har fått när det gäller elektriker" - Claes Lagerkvist

Är din elanläggning säker?

Gör din anläggning säker med en elöversyn

Är din elanläggning säker?
Vi kan göra en elöversyn!

Risken för elbränder är större i gamla bostäder och beror exempelvis på felgjorda elinstallationer, dåligt underhåll och överbelastning på elanläggningen.

Erbjudande

Erikssunds El AB erbjuder nu privatpersoner en elöversyn av en behörig elektriker. Elöversynen avser privatbostad (villa, radhus, bostadsrätt). En elöversyn kan även utföras i samband med en försäljning (överlåtelsebesiktning) av bostaden.

Elöversynen omfattar bl.a.

 1. Generell översyn/okulärbesiktning av elanläggningens status
 2. Kontroll av elmätare, servissäkringar och säkerställande att rätt bottenplattor (PK) är monterade
 3. Vi kontrollerar att anslutningar i elcentralen är OK och att skruvar är åtdragna
 4. Kontroll att gruppförteckning finns och är uppdaterad
 5. Kontrollera att vägguttag och strömbrytare är fastsatta. Kontrollera att alla vägguttag har spänning
 6. Kontinuitetsmätning av skyddsjord
 7. Protokoll elöversyn

Du är ansvarig för din elanläggning

Elbränder i elanläggningar ökar och varje år drabbas 260 hushåll. En orsak är att bostadsägare i allmänhet inte kontrollerar elanläggningen regelbundet. Det saknas kunskap om vilket ansvar man har som bostadsägare och om vilka regler som gäller vid elinstallationer. Det sker även ett stort antal elolyckor i hemmen på grund av elfel.

Elöversyn

Är din elanläggning säker – låta oss göra en översyn!

Risken för elbränder är större i gamla bostäder och beror exempelvis på felgjorda elinstallationer, dåligt underhåll och överbelastning på elanläggningen.

Elöversynen omfattar bl.a.

 1. Generell översyn/okulärbesiktning av elanläggningens status
 2. Kontroll av elmätare, servissäkringar och säkerställande att rätt bottenplattor (PK) är monterade
 3. Vi kontrollerar att anslutningar i elcentralen är OK och att skruvar är åtdragna
 4. Kontroll att gruppförteckning finns och är uppdaterad
 5. Kontrollera att vägguttag och strömbrytare är fastsatta. Kontrollera att alla vägguttag har spänning
 6. Kontinuitetsmätning av skyddsjord
 7. Protokoll elöversyn

Läs mer om vårt erbjudande