Egenkontrollprogram

Vi är glada att berätta att vårt egenkontrollprogram för elinstallationsarbete är färdigt!

Den nya elsäkerhetslagen innebär i korthet att:

1) installationsföretaget måste ha en auktoriserad elinstallatör
2) ett egenkontrollprogram
3) vara registrerat hos Elsäkerhetsverket

 

Via  “Kolla elföretaget” på Elsäkerhetsverkets hemsida, kan alla som ska köpa elinstallationstjänster kontrollera att det företag som man tänkt anlita finns med. Registret visar att exempelvis ett företag som ska jobba med el i bostäder, uppfyller grundläggande krav och har åtagit sig att följa det nya regelverket.

Nu kan våra kunder och blivande kunder känna sig extra trygga när de kan se oss i Elsäkerhetsverkets register över installationsföretag.