logony

"Den bästa servicen jag har fått när det gäller elektriker" - Claes Lagerkvist

 • Våra tjänster

  Våra tjänster är elservice och ROT och nyproduktion inom hela elområdet

  Elservice ( felavhjälpande service, underhåll)
  ROT = Renovering, Ombyggnad och Tillbyggnad av elanläggningar

  Nyproduktion

Läs mer här
 • EIO Eltest

  Elanläggningar åldras precis som allt annat i ett hus. Ju fler år som går, desto större risk att något händer med din anläggning som kan leda till allvarliga skador och i värsta fall döden.

Läs mer här

Nyheter

Jobba hos oss!

Känner du någon, som känner någon elektriker/installatör som söker jobb? Be personen skicka en ansökan med cv och personligt brev till oss på: info@erikssundsel.se

El i gamla hus behöver förnyas

Äldre elinstallationer i ditt hem kan vara en risk, inte bara på grund av slitage utan också för att ny teknik idag ställer andra krav. En av de stora utmaningarna för elsäkerheten i Sverige idag är att våra elinstallationer inte förnyas i den takt de borde. Läs mer om Elsäkerhetsverket nystartade projekt

Vi söker efter fler kollegor

I och med den ständigt ökande efterfrågan på våra tjänster är vi på Erikssunds El alltid intresserade av fler duktiga serviceelektriker som spelar i högsta divisionen!

Vi söker två serviceelektriker till Erikssunds El är du intresserad?

Du hittar mer information om tjänsterna hos vår samarbetspartner Uniflex

 

Läs mer ...